2010. január 17., vasárnap

Bírósági rémtörténetek 10.

Csak címszavakban: élettársi vagyonközösség megosztása. Nő megcsalatás okán elköltözik, férfi ottmarad a közös, felújított, falusi tehermentes házban, nála marad az autó- ami eleve az ő nevén van, és a nő elköltözése után három hónappal tehermentessé vált.
A nő fizeti az ő számlájához kapcsolódó folyószámla hitelt, fizeti a férfi nevén fele részben álló városi lakáshoz kapcsolódó hitel férfira eső részét,- mert a lakás másik felét a nő gyerekei vásárolták meg a férfival közösen- a falusi ház biztosításának díját, és még 2007-ben vásárolt magának egy kis házat a városban, persze hitelre, aminek a törlesztő részlete a vásárláskor nem volt több, mint a nővérszállón fizetendő havi díj. A kölcsönök tervezésekor arra számított, hogy a pernek egy másfél év alatt vége lesz, és hozzájut az őt megillető vagyonrészhez.
A pert 2007-ben indítottuk.
Mostanra a havi törlesztő részletek elérik a fizetése nagyságát. A gyerekei segítik, hogy a felszínen tudjon maradni.

A perben az utolsó érdemi tárgyalás 2009 februárjában volt- ahol közölte a bíró, hogy a 80.000.Ft-ért beszerzett, és a nő által megelőlegeztetett szakértői vélemény mégse kell a döntéshez, mert új koncepciója van.(!) A per második évében!
Majd a következő tárgyalást - néhány kitűzést sürgető beadvány után- július elejére kitűzi.
Ezen a tárgyaláson, semmi érdemleges nem történik, de július 21 utánra, már a törvénykezési szünetre kitűzi az ítélet kihirdetését.
Ekkor, az ország különféle pontjairól érkezve mindannyian megjelenünk, a bíró közli, nem hirdet ítéletet, megnyitja a tárgyalást, mert majd akar még valamit kérdezni a felektől, és augusztus végére halasztja a tárgyalást.
Ezt a tárgyalást is elhalasztja, és szeptember végén végre kihirdeti az ítéletet. Na nem, még írásba foglalva nincs az ítélet, de a rendelkező részt, tekintettel az ítélet bonyolult voltára, kinyomtatva a kezünkbe adja.
Fellebbezni majd csak az indokolt, és szabályosan kézbesített ítélet ellen lehet.
Azt november elején kézbesítik. ( csak mellékesen jegyzem meg, nem teljesen azonos a kihirdetéskor kezünkbe adott kinyomtatott rendelkező résszel...)
November 17.-én benyújtjuk a részletesen indokolt fellebbezést. A másik fél is.

2010. január 11-én a Megyei Bíróság érdeklődésünkre közli, hogy nála nincs ilyen fellebbezési ügy.


Január 13-án érkezik egy idéző végzés, hogy az első fokú bíróság az első fokú ítélet kiegészítése érdekében tárgyalást tart. ( a végzés dátuma 2010. január 12.)

Nahát! november 17-től most jutott eszébe? 55 nap után? Mi tartott ennyi ideig?

És 2009. februárjától mi tartott ennyi ideig?
De legalább nem mondhatja senki, hogy én nem szóltam időben.


1952. évi III. tv. A polgári perrendtartásról: 2. § (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse.


...és ez csak úgy eszembe jutott, így vasárnap kora reggel.

Nincsenek megjegyzések: