2009. október 23., péntek

Megszívlelendő útmutatás bíróságoknak

"A bíróság szabad mérlegelési joga azonban nem terjed odáig, hogy a bíróság a jogszabály rendelkezéseit figyelmen kívül hagyja. "

"...Más bíróságok figyelembe veszik, okirati bizonyítéknak tekintik (ti.: a felek által becsatolt magánszakértői véleményt), mivel tényállításait a hivatkozottak szerint bizonyítja, és így szakismeret hiányában(ti.: a bíróságok) nem tudnak eleget tenni részletes indokolási kötelezettségüknek arra nézve, hogy a felek szakvéleményeiben foglaltak ellenére miért fogadható el a kirendelt szakértő véleménye.
Önmagában az a körülmény, hogy a vélemény kirendelt szakértőtől származik, nem teszi megalapozottá."

( http://www.jogiforum.hu/publikaciok/27.1.0 )

Nincsenek megjegyzések: