2011. január 19., szerda

OTP tartozásrendezési eljárás

OTP kölcsön 1990-es évek elején felvéve, 150.000.-Ft. összegben.
Az adós egy házaspár, és a férj testvére mindhárman, mint egyenesadósok.
A tartozást nem fizették, összejött mintegy 44 ezer forintnyi hátralék, ezért 1995-ben a kölcsönt felmondta az OTP. 1995-ben ugyanakkor a hátralék behajtása iránt fizetési meghagyást nyújt be az OTP mindhármuk ellen. A fizetési meghagyás jogerős lesz, végrehajtási eljárás indul ellenük, külön-külön. A házaspár lakóházát el is árverezi a végrehajtó, és az árverési vételárból kifizeti a hitelező az OTP igényét, és az árverési vételár maradék részét, mintegy 1.300.000.-Ftg- összegben átadja az ingatlan tulajdonosainak, a házaspárnak.
Folyik közben a végrehajtási eljárás a testvér ellen is, a végrehajtó felhívja az OTP-t hogy fizesse be a végrehajtási előleget, amit az OTP nem fizet be. ez azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy egy év elteltével a végrehajtási eljárás megszűnik. 2006-ban az OTP Faktoring Zrt. Nyíregyházi csoportja bejelenti, hogy kiszervezte a kintlevőségét, és az OTP Faktoring a jogutódja a követelésnek. A jogutódlást a bírósághoz bejelentik, az végzést hoz, és a végzést közlik az adóssal, azaz a testvérrel. Ekkor kérelmet adunk be a bírósághoz, hogy állapítsa meg, hogy a végrehajtási eljárás megszűnt, és a követelés elévült.
Az OTP Faktoring Nyíregyházi részlege visszavonja a jogutódlás megállapítása iránti kérelmét.
A bíróság kiadja a végzést, hogy a végrehajtási eljárás 2001. december 14.-én megszűnt, és kötelezte az OTP Faktoring Zrt-t, hogy fizessen meg a javunkra 5.000.-Ft. + ÁFA perköltséget.

2007-ben az OTP Faktorint Zrt. Kecskeméti részlege felhívja levélben a testvért, hogy fizessen meg 290.000.-Ft. összegű tartozást. Mellette egy kitöltetlen irat, hogy ha igényli, akkor 12 havi részletfizetést engednek neki, csak töltse ki és küldje vissza. Megtiltottam az ügyfélnek, hgy bármi ilyen iratot kitöltsön aláírjon és visszaküldjön. De elküldtük nekik a bírósági papírt, hogy a végrehajtás 2001. december 14.-én megszűnt. A követelés pedig elévült az eltelt idő alatt. Az OTP Faktoring közli, hogy sebaj, majd újra indítja a pert.
Meg is teszi.
Nemcsak a testvér ellen, hanem az időközben Eger környékére költözött házaspár ellen is. Külön, anélkül, hogy egyik perben utalás lenne a másikra.
Az egri bíróság már hónapok óta tárgyalja az ügyet, mire itt nálunk befut a keresetlevél.
A mi perünket a bíróság ez egri perre tekintettel felfüggeszti.
Az egri bíróság kiderítette, hogy a kölcsönt az OTP 1995 május 12.-én felmondta, így a tartozást 2000. május 11. napjáig követelhette volna vissza. De eddig semmit sem tett csak az 1995-ig felgyülemlett hátralékot perelte az egyetemleges adósokon. Így a követelés elévült.

2009-ben ismét levelet küldött az OTP Faktoring kecskeméti részlege, ismét kérte a pénzt, de mostmár közel három millió forintot. Megválaszoltuk a levelet, elküldtük a szükséges iratokat, megemlítettük, hogy a javunkra megítélt 6250.-Ft. perköltséget fizessék meg.

2010-ben ismét levél jött az OTP Faktoring Zrt-től de most a budapesti egyik részlegtől, és ők is követelték a tartozást, ők 311.000.-Ft.-ot. Nekik is leküldtük az összes papírunkat, nekik is megemlítettük, hogy 6.250.-Ft. perköltséget ugyan fizessék már meg. Aztán egy ügyvédi felszólító levél érkezett az OTP Faktoring Zrt. budapesti részének megbízásából. Neki is elküldtük az összes papírokat.

Aztán megküldték a 6.250.-Ft.-ot az ügyvédi letéti számlára.
Egyidejűleg felszólító levelet kapott az ügyfél, hogy fizessen meg 6.250.Ft. végrehajtási költséget az OTP Faktoring számlájára. De érdemben soha senki nem reagált a neki küldött leveleinkre és iratokra.

Az ügyfél nem bírta tovább elkezdett telefonálgatni, aminek az lett az eredménye, hogy a pesti OTP Faktoring közölte, hogy látja, hogy a kecskemétinek is van követelése, de azzal kapcsolatosan ő nem tud semmit, és a kecskeméti is ezt közölte. Most az ügyfél felszerelkezett az iratokkal és elutazik mindkét helyre.

Mindezt egy olyan követelés behajtása érdekében, amire vonatkozóan a végrehajtás 2001-ben megszűnt, a követelés elévült, sőt már egyszer a házaspártól végrehajtás útján 2000-ben be is szedték.
A felmondott hitel pedig 2000. május 14.-én elévült.

Egy tartozást vajon hány embertől szedik be és hányszor? Ha nincs az ügyfélnek pénze ügyvédre, vagy mersze elmenni ügyvédhez,vagy elhiszi, hogy jogszerűen jár el az OTP Faktoring, akkor lehúzzák?

A vicc az, ha az ügyfél bármilyen papírt aláír, hogy vállalja, hogy részletekben fizet, azzal a tartozást elismeri, és nem lehet hivatkozni többé az elévülésre.

Az eszem megáll! És most mondjátok, hogy nem sziszifuszi munkát végzünk.

Nincsenek megjegyzések: